Gedragsregels

Home»Grevelingenpolder»Gedragsregels

Gedragsregels

 1. De camping is geopend van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Honden zijn niet toegestaan. Katten en kleine huisdieren in een kooi zijn toegestaan indien zij op uw eigen terrein blijven.
 3. Van 23.00 uur tot 7.00 uur dient absolute stilte op het terrein te heersen. In deze tijd is motorisch verkeer niet toegestaan.
 4. Uw auto dient u op uw eigen staanplaats te parkeren. Er worden geen auto's van bezoekers op het kampeerterrein toegelaten. Zij dienen hun auto's op het parkeerterrein te laten staan. Het is verboden op de paden van de camping te parkeren of op terreinen van andere gasten, ook al geven zij hiervoor toestemming.
 5. Op het terrein is een maximum snelheid van 5 km per uur toegestaan. Denk aan uw en andermans kinderen.
 6. Bromfietsen mogen op het terrein, alleen met de motor buiten werking rijden.
 7. Het huisvuil wordt niet opgehaald. U bent verplicht dit in afgesloten vuilniszakken naar de container te brengen. Het is ten strengste verboden grof vuil naast de container te zetten, hiervoor dient men contact op te nemen met de beheerder.
 8. Indien u uw caravan wilt verhuren moet u dit bij de beheerder melden en zal hiervoor € 30,- per week in rekening gebracht worden. Hij die verhuurt is verplicht zijn huurder met de gedragsregels van de camping bekend te maken. De huurder is verplicht om zich direct na aankomst bij de beheerder te melden met geldig legitimatiebewijs. En bij vertrek zich daar ook weer af te melden.
 9. Bij gebruik door derden van de caravan moet een schriftelijke machtiging overlegd worden, waaruit blijkt dat de eigenaar toestemming verleent tot bewoning van de caravan.
 10. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat jongeren tot 18 jaar alleen op de camping mogen kamperen onder begeleiding van een volwassene.
 11. Hij die zich op enigerlei wijze misdraagt, zal van de camping verwijderd worden.
 12. De directie van Caravanpark Grevelingenpolder behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, personen, caravan en of voertuigen enz. van de camping te verwijderen.
 13. Op uw staanplaats en onder uw caravan moet het schoon zijn. Het gras kort gemaaid en geen losse materialen onder of bij uw caravan. Zonder toestemming van de directie mag niets worden veranderd aan de beplanting. Als bestaande afscheidingsbeplanting vernieuwd wordt, wordt deze automatisch eigendom van de camping.
 14. Caravans moeten voldoen aan de eisen van deugdelijkheid, door de directie vast te stellen. Getimmerde aan- en/of uitbouwen, bijbouwsels, e.d. aan of bij caravans worden niet toegestaan. Tenthuisjes, schuttingen, vaste heiningen langs beplanting e.d. mogen niet bijgeplaatst worden. Uitneembare heiningen max. 1.80m hoog zijn toegestaan. Deze heiningen minimaal 0.50m vrij van beplanting houden. Beplanting, boompalen, e.d. dienen niet dieper dan 50 cm. in de grond te worden aangebracht.
 15. Per staanplaats mag geplaatst worden maximaal 1 stacaravan en 1 schuurtje. Het schuurtje is uitsluitend aan te schaffen via de directie.
 16. Olietanks, aggregaten, gasflessen, antennes en schotels zijn niet toegestaan.
 17. Als men zijn caravan verkoopt, dient het veldje vrij te worden opgeleverd, men kan dus niet het gehuurde veldje mee verkopen of mee verhuren. Van deze regel mag alleen met toestemming van de directie worden afgeweken, mits de caravan niet ouder is dan 20 jaar.
 18. Bij te koop aanbieden van een caravan kan gebruik gemaakt worden van bemiddeling door de directie. Bij iedere verkoop ongeacht of van bovenstaand bemiddelingsaanbod gebruik gemaakt is, is € 250,- excl. btw administratiekosten verschuldigd.
 19. De slagboomsleutel is strikt persoonlijk.
 20. Audio/visuele apparatuur, computers met geluid e.d. mogen alleen in de stacaravan gebruikt worden op zodanige wijze dat deze geen geluidsoverlast aan anderen bezorgen.
 21. Voetballen is alleen toegestaan op de speelweide.
 22. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor brand, diefstal, of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen aan gasten of bezoekers overkomen.
 23. Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels. Overtreding van deze regels kan verwijdering van deze personen van de camping tot gevolg hebben.

Aangesloten bij

Bent u eigenaar van een caravan op ons park?