MVO verslag 2018

OVER GREVELINGENPOLDER

MVO verslag 2018

Beste lezer,

Fijn dat u de moeite neemt om ons MVO verslag te lezen. In 2018 begonnen we met certificering voor het GreenKey keurmerk en dit is ons eerste MVO jaarverslag. We kozen voor certificering om verschillende redenen. De belangrijkste reden was om het niet bij goede voornemens alleen te laten, maar MVO op allerlei verschillende terreinen te gaan toepassen. Door het keuringstraject te doorlopen, konden we gestructureerd te werk te gaan en de GreenKey organisatie had de kennis in huis om ons te adviseren. Verder willen we transparant zijn naar onze gasten zijn over wie wij zijn en waar we voor staan. Verantwoord ondernemen betekent voortdurend keuzes maken, waarbij comfort en plezier tijdens  het verblijf van onze gasten voorop staat. Voor ons is verantwoord ondernemen een zoektocht, met steeds nieuwe inzichten. Wij hebben daar plezier in en hopen op deze manier ons steentje bij te dragen.

Wat is GreenKey?
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij er alles aan doen om de druk van onze onderneming op natuur en milieu te minimaliseren. Daarmee gaan we net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Het hoogst haalbare is goud en wij zijn supertrots dat ons dit in het eerste jaar al gelukt is.

We delen graag met u hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen invullen en hieronder vertellen we u per deelgebied welke keuzes wij maken.

Energie
Sinds 2018 kopen we groene energie en groen propaangas in.

Administratie
Wij streven naar een papierloze administratie, daarom ontvangen en versturen wij facturen en nieuwsbrieven het liefst digitaal. Maar ontvangen onze klanten facturen of informatie liever per post, dan houden wij daar rekening mee

Inkoop
We maken steeds meer bewuste keuzes. We kiezen voor een mooi design, maar wel van recycled materiaal, zoals de zandbak, de parkbanken en picknicktafel. Eco en fairtrade schoonmaakmiddelen, papier, koffie enz. zijn eigenlijk de makkelijke keuzes en de quick-wins.

Afval
We hebben containers voor glas, papier, groen- en restafval. Grof vuil wordt gesorteerd, oude fietsen gaan naar een hobbyist fietsenmaker, een leuk schoenenkastje of plantenbak krijgt via de lokale verkoop pagina een tweede leven. Wat nog ontbreekt is aparte plastic inzameling. In Nederland is niet voldoende verwerkingscapaciteit voor huishoudelijk plastic afval. Zo kan het dat de gemeente wel plastic afval inzamelt, maar de recreatiebedrijven het plastic afval niet apart kunnen afvoeren.

We blijven vragen aandacht voor dit probleem. Bij gemeente, afvalverwerkers, brancheorganisaties enz. Verder houden we de omgeving schoon van zwerfafval.

Groenbeheer
In het groenbeheer maken we de grootste stappen. Vooruitlopend op de wetgeving hebben we besloten om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De recreatiesector heeft een Green Deal tot 2020. Dit betekent dat er nog niet veel goede alternatieven voor handen zijn. Dat stelt ons voor uitdagingen,  zoals onkruidbeheer en plagen in de elzenhagen. De luizen bestrijden we effectief met gaasvliegen. De elzenhaantjes hebben wij met een biologisch middel bestreden, maar helaas nog niet zo succesvol. We volgden een cursus biodiversiteit en passen dit op ons terrein toe. Bijvoorbeeld door de knotwilgen niet allemaal tegelijk te knotten, maar ieder jaar een deel.

Maatschappelijk betrokken
Wij werken zoveel mogelijk met lokale leveranciers en huren externe arbeidskrachten in via de sociale werkvoorziening. Op maatschappelijk vlak leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid in Brouwershaven.

In 2018 kregen we veel positieve reacties op onze certificering, voornamelijk van onze klanten. In onze omgeving hoorde we soms de opmerking dat het allemaal maar druppels op de gloeiende plaat zijn. De tijd zal het leren, want we kunnen het effect van onze keuzes niet direct zien. We prijzen ons gelukkig dat we ons in een positie bevinden om keuzes te maken die soms meer moeite  of geld vragen. We hebben inmiddels de ervaring dat het per saldo financieel hetzelfde uitkomt, maar dat de voldoening in het werk veel groter is. Wij zijn er van overtuigd dat als je de wereld wilt veranderen, je bij jezelf moet beginnen.

Brouwershaven, mei 2019
Debby, Twan, Paula en Patrick
Caravanpark Grevelingenpolder