MVO verslag 2021

OVER GREVELINGENPOLDER

MVO verslag 2021

Beste lezer,

Inmiddels is dit het derde MVO verslag en we hebben weer veel te vertellen:

Tuinhuisjes
We onderzochten de mogelijkheid om de oude tuinhuisjes te gebruiken bij de productie van nieuwe tuinhuisjes. Daarbij kregen we hulp van Economisch Impuls Zeeland, een architect, een materialen deskundige en een sociale werkvoorziening. Na lang wikken en wegen, praten en tekenen werd een prototype gebouwd. En hoewel het resultaat er best mocht zijn, waren er teveel haken en ogen om hiermee verder te gaan. Dat was voor alle betrokkenen een teleurstelling. Maar het gezegde luidt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald en dus zijn we opnieuw begonnen. Maar nu met een circulair tuinhuisje dat gebouwd is met nieuwe materialen. Weer volledig uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken en met een hoge brandveiligheid. Verder passen we groene daken toe. Binnenkort zal het eerste tuinhuisje geplaatst worden.

Afval
We namen deel aan het Interreg 2 Zeeën project FACET; gericht op beïnvloeding van het afvalgedrag van de gasten en het inrichten van de bedrijfsafvalstromen. We starten met het zelf composteren van het groenafval en blijven de bedrijfsafvalstromen verbeteren. We onderzochten de mogelijkheid om snoeiafval te leveren aan de biomassacentrale in Sirjansland, maar dat bleek (nog) niet mogelijk.. Grote winst is te behalen bij het grofvuil. Veel zaken vinden hun weg naar kringloopwinkels of naar websites zoals marktplaats voordat ze worden afgevoerd als grofvuil. Middels een nieuwsbrief vragen we onze gasten om hier zelf zorg voor te dragen en om meer na te denken bij de aankoop.

Groen
De plaag van elzenhaantjes ( = kevertjes) in onze elzenhagen bleek niet te bestrijden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Maar chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet meer. Daarom hebben we deel genomen aan een landelijk proef om de elzenhaantjes met natuurlijk vijanden te bestrijden, maar helaas bleek de populatie elzenhaantjes te groot. Daarom hebben we besloten om de elzenhagen te vervangen door een andere haag. Hiervoor gebruiken we een mix van haagplanten om zo minder gevoelig te zijn voor plagen en ziektes. Dit blijkt een goede en ook fraaie oplossing. Ieder jaar wordt een deel van de elzenhagen vervangen.

Ook zaaiden we witte klaver om andere onkruiden tegen te gaan. Helemaal goed ging dat nog niet, maar we proberen het nog een keer.

Brouwershaven
Door verschillende bestuursfuncties te bekleden, blijven we ons inzetten voor Brouwershaven.

Inmiddels zijn al heel wat successen behaald. Dat is zichtbaar door de miljoenen investeringen die inmiddels gedaan zijn in het centrum en de jachthaven. Maar we blijven ons ook inzetten voor een goede onderlinge verstandhouding en een goed leefklimaat. Brouwershaven heeft zichzelf de laatste jaren weer op de kaart gezet en het is te merken dat  inwoners weer trots zijn op Brouw en onze bezoekers hier graag komen en verblijven.

Wij prijzen onszelf nog steeds gelukkig dat we mogen wonen en ondernemen op Schouwen-Duiveland en zullen dit eiland, haar inwoners en bezoekers blijven koesteren.

Brouwershaven, 20 mei 2022

Debby, Twan, Paula en Patrick
Vakantiepark Grevelingenpolder